AAA
rss

Lees de verslagen van de ontwerpateliers over de nieuwe Markt

In het najaar van 2017 organiseerde het gemeentebestuur drie ontwerpateliers over de heraanleg van de Markt: voor de omwonenden, de handelaars, de verenigingen en alle geïnteresseerde Gaverlingen.  Lees de verslagen en kom te weten wat de ideeën en denkpistes voor de nieuwe Markt zijn.

Ontwerpateliers met omwonenden, handelaars en verenigingen

Ontwerpatelier met inwoners

Hoe gaat het nu verder?

Op basis van alle ideeën en meningen worden verschillende voorontwerpen gemaakt. Ook die zal je nog kunnen beoordelen. Pas nadien wordt het definitieve plan voor de nieuwe Markt uitgewerkt.

Meer weten

Heb je nog een vraag? Contacteer de afdeling Grondgebiedzaken via 09 389 29 60 of grondgebiedzaken@gavere.be.