AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 29  januari 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 24 januari 2018 tijdelijk politiereglement op het wegverkeer betreffende een verhuis in de Onderstraat 31.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden