AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 13 november 2017 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Aanvullend reglement op het wegverkeer - Brandweerstraat (vervangen collegebesluit van 24 april 2017)

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden.