AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 18 december 2017 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij de inrichting van een nieuwjaarsdrink op het Carlos Dierickxplein op zaterdag 6 januari 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden.