AAA
rss

Onderzoek voetweg nr. 72

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een onderzoek de commodo et incommodo gestart is nopens de vraag van Studiebureau Goen bvba, Massemsesteenweg 1-3 te 9230 Wetteren, tot het afschaffen van het restgedeelte van voetweg nr. 72 (Kerkhofstraat) deelgemeente Asper, over een lengte van 72,06 lm en een breedte van 1 m.

Het dossier met alle nuttige inlichtingen ligt ter inzage op het gemeentehuis – afdeling grondgebiedszaken alle werkdagen van 18 december 2017 tot 17 januari 2018.