AAA
rss

Adreswijziging - verhuis van een minderjarige

WAT

Als een minderjarige verhuist, gelden er enkele speciale regels wat de toestemming van één van de ouders betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over het hoederecht van het kind.

VOOR WIE?

Voor alle minderjarigen die naar Gavere komen wonen of binnen Gavere verhuizen.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst bevolking.

WAT KOST HET?

Deze dienst is gratis.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Schriftelijke toestemming van één van de ouders of bewijs toekenning hoederecht door de rechtbank.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

Er is geen uitspraak over het hoederecht door de rechtbank :

 • Als er geen uitspraak is over het hoederecht, is het de ouder waar het kind werkelijk verblijft, die de adreswijziging gaat aangeven en ondertekenen.
  Na vaststelling door de wijkagent wordt het kind daar ingeschreven.

Is er wél een uitspraak over het hoederecht door de rechtbank, dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • Het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht kreeg toegewezen.
  Deze ouder doet de adreswijziging en brengt een bewijs mee van het feit dat hij/zij het hoederecht heeft. Na vaststelling door de wijkagent gaat de inschrijving gewoon door.
 • Het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht niet kreeg toegewezen.
  De ouder waar het kind werkelijk verblijft doet, na schriftelijke toestemming van de ouder die het hoederecht kreeg, aangifte van verhuis.
  Indien geen toestemming wordt gegeven door de ouder die het hoederecht kreeg, dan stelt de politie het werkelijk verblijf vast.
  Er wordt een procedure ingeleid bij het ministerie van binnenlandse zaken die op zijn beurt een onderzoek instelt of het kind werkelijk op het aangegeven adres woont.
  De gemeente van woonst krijgt de beslissing toegestuurd. Deze verwittigt per aangetekend schrijven alle partijen over de genomen beslissing.

In alle gevallen wordt de andere ouder schriftelijk op de hoogte gebracht van de adreswijziging van het minderjarig kind.