AAA
rss

Bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 12 juni 2017 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het inrichten van een zangwedstrijd voor vinken op zaterdag 15 juli 2017.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden