AAA
rss

Bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 12 juni 2017 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 19 mei 2017 tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor een tonnagebeperking 3,5T op enkele gemeentewegen bij de werken aan de spooroverweg in de Stationsstraat.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden