AAA
rss

Bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 13 juni 2017 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het gedeeltelijk afsluiten van de Hulstraat op 14 en 15 juni 2017.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden