AAA
rss

Bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester en schepenen op datum van 8 juni 2017 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het afsluiten van de rijweg ter hoogte van Raapakkerlos 7.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden