AAA
rss

Bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de gemeenteraad op datum van 22 mei 2017 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: sociaal voordeel middagtoezicht.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling interne zaken of kan digitaal geraadpleegd worden.