AAA
rss

Bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 29 mei 2017 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij de inrichting van een barbecue in de GBS Baaigem op zondag 25 juni 2017.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden