AAA
rss

Bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 29 mei 2017 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Aanvullend politiereglement met betrekking tot de invoering van de zonale snelheidsregeling (vervangen van collegebesluit van 25 april 2016).

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden