AAA
rss

Wat is jouw mening over de toekomst van de parochiekerken?

De gemeente en het centraal kerkbestuur Gavere denken samen na over de toekomst van de 6 parochiekerken in Gavere. De langetermijnvisie wordt neergeschreven in een kerkenbeleidsplan. Het beschikken over dergelijk kerkenbeleidsplan is een voorwaarde voor toekomstige subsidiëring van onderhouds- of restauratiewerken aan beschermde en niet-beschermde kerken.

Het kerkenbeleidsplan ligt tussen 1 juni en 30 juni ter inzage tijdens de openingsuren van het administratief centrum (dienst secretariaat). Het document is ook digitaal te raadplegen op www.gavere.be/kerkenbeleidsplan.
Ideeën of bedenkingen kunnen meegedeeld worden aan tina.verschueren@veneco.be.