AAA
rss

Speelpleinwerking - Voor wie?

Elke leeftijdsgroep kent eigen noden en behoeften. Als monitorenteam en organisatoren willen we daar intens op inspelen.
Daarom worden de kinderen onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen.

GROEP 1: DE BIJENKORF

Opvang voor kinderen van 2,5jaar tot 4 jaar.
Lokalen: Buitenschoolse kinderopvang/ gemeentelijke basisschool Gavere

Doel + activiteiten

Tijdens de zomervakantie worden de jongste kinderen opgevangen in een aparte ruimte, aangepast aan hun noden.
De kinderen kunnen hun activiteiten vrij kiezen binnen een ruim aanbod van speelhoeken, spelmaterialen, e.d. Afgewisseld met korte groepsmomenten.
Enthousiaste monitoren, met een hart voor kleuters, begeleiden de kinderen tijdens hun spel en stimuleren hen hun spel uit te breiden. Regelmatig zullen de monitoren ook activiteiten aanbieden waarbij de kinderen iets kunnen knutselen, een nieuw bewegingsspel spelen, enz…
Een belangrijk deel van de aandacht gaat naar de lichamelijke verzorging van de kinderen (toiletbezoek, hulp bij maaltijden, …). Daarnaast wordt tevens ook aandacht besteed aan de psychische gezondheid van de kinderen (bijstaan bij het afscheid van de ouders, oplossingen aanbieden bij kleine onderlinge conflicten, …)

GROEP 2: DE SPEELBEESTEN

Speelpleinwerking voor kinderen van 5 tot 8 jaar.
Lokalen: Buitenschoolse kinderopvang/ gemeentelijke basisschool Gavere

Doel + activiteiten

De kinderen worden opgevangen tijdens de zomervakantie in een aparte ruimte, aangepast aan hun noden.
Naast momenten van vrije spelkeuze worden er tal van activiteiten aangeboden door de monitoren. Deze activiteiten stimuleren kinderen in het samen spelen, grenzen verleggen, uitdagingen durven aangaan.
Hierbij zal telkens rekening gehouden worden met de motorische en cognitieve mogelijkheden van de groep.

GROEP 3: DE VLIEGENIERS

Speelpleinwerking voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
Lokalen: Buitenschoolse kinderopvang/ gemeentelijke basisschool Gavere

Doel + activiteiten

De kinderen worden opgevangen tijdens de zomervakantie in een aparte ruimte, aangepast aan hun noden.
Naast momenten van vrije spelkeuze worden er tal van activiteiten aangeboden door de monitoren. Deze activiteiten stimuleren kinderen in het samen spelen, grenzen verleggen, uitdagingen durven aangaan.
Hierbij zal telkens rekening gehouden worden met de motorische en cognitieve mogelijkheden van de groep.

GROEP 4: DE 10’S

Speelpleinwerking voor jongeren van 12 tot 15 jaar.
Lokalen: JOC De Barst – Sportdreef Gavere
Bij aanvang en afsluiten van de speelpleindag zullen de jongeren samen met de andere groepen opgevangen worden op de centrale opvangplaats (BKO + GBS).

Doel + activiteiten

De jongeren kunnen in overleg met de monitoren zelf het programma bepalen. Hierbij krijgen ze een vrij grote vrijheid. De jongeren kunnen ervoor kiezen gezellig samenzijn te combineren met een uitdagend spel of een uitstap.

Tijdens de zomervakantie zullen er 2 weken ingericht worden speciaal voor deze doelgroep.

INCLUSIE: INCLU-WADDE?

Tijdens de vakantieopvang – speelpleinwerking zijn ook kinderen met een beperking of handicap meer dan welkom!
Het is niet de bedoeling dat de kinderen apart worden opgevangen van de anderen. Integendeel! We willen net het samenspelen en samenwerken bevorderen.
Aan de hand van hun leeftijd, fysieke en/of cognitieve mogelijkheden zullen deze kinderen ingedeeld worden in de reeds bestaande leeftijdsgroepen.

Kinderen met een beperking/handicap worden echter niet zomaar aan hun lot overgelaten. Om het meespelen te vergemakkelijken zullen extra monitoren ingeschakeld worden. Deze ondersteunen dan de hele groep en in het bijzonder het kind met een handicap.
Naast het aanstellen van een extra monitor is ook het sensibiliseren van de andere kinderen een belangrijk aandachtspunt. Dit proberen we te bereiken met inleefspelen, groepsgesprekken, e.d.

Een inclusieproject laten evolueren naar een goed, ingeburgerd gebeuren vraagt respect van alle partijen voor alle partijen, inzet van iedereen die met het speelplein betrokken is en veel speelgoesting!