AAA
rss

Gecoro

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

Gemeentelijke Commissie voor ruimtelijke ordening

Opdrachten

  • advies bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • advies bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
  • advies bij stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • advies bij alle andere (gemeentelijke) vraagstukken van ruimtelijke ordening
  • advies bij stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen gebeurt op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Correspondentieadres

Markt 1 9890 Gavere, 09 389 29 60
e-mail: grondgebied@gavere.be

SAMENSTELLING

STEMGERECHTIGDE LEDEN

EFFECTIEF LID

PLAATSVERVANGEND LID

AFGEVAARDIGDE VAN

Trui Tydgat

Deskundige (voorzitter)

Jean Tijtgat

Luc Jolie

Deskundige

Mattheus De Clippele

Luc Jacobs

Deskundige

Pierre Declercq

Kathleen Vieren

Deskundige

Marleen Troubleyn

Jacques Van Heuverswyn

Milieu- en natuurverenigingen

Veronique Mouton

Luc Schollier

Landbouwverenigingen

Caroline Van Heuverswyn

Jan Steurtewagen

Bedrijfsverenigingen, uitgezonderd de handels- en landbouwverenigingen

Peter Baert

Thérèse Van Der Heggen

Handelsverenigingen

Frank Moyaert

Frederiek De Keukeleire

Werknemersverenigingen

NIET STEMGERECHTIGDE LEDEN

Didier De Beck

Vaste secretaris

VERSLAGEN VAN DE VERGADERINGEN

Datum vergadering

Verslag

08/05/2017

06/03/2017

20/09/2016

23/02/2016

15/12/2015

18/11/2014

25/02/2014

170508

170306

160920

160223

151215

141118

140225