AAA
rss

Register onbebouwde percelen

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

WAT?

De gemeenten houden een register bij van alle onbebouwde percelen in het woongebied, vermeld op de uitvoeringsplannen of plannen van aanleg, evenals van alle percelen op hun grondgebied waarvoor een niet-vervallen verkavelingsvergunning bestaat. Daarbij worden de individuele loten van de verkaveling geïdentificeerd. Dat register vormt een grondbeleidsinstrument dat onontbeerlijk is om een efficiënt beleid inzake ruimtelijke ordening te voeren op alle bestuurlijke niveaus. Potentiële bouwgrondreserves die in aanmerking kunnen komen voor bebouwing worden in het register opgenomen.