AAA
rss

Uittreksel uit plannenregister

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

WAT?

Het plannenregister is een gegevensbestand, al dan niet geïnformatiseerd, van het hele grondgebied van de gemeente, dat minstens de volgende informatie bevat:

1° de bestemming en de voorschriften zoals vastgelegd in de geldende plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan, zoveel mogelijk per kadastraal perceel, evenals de aanduiding van de delen van de plannen waarop een voorkooprecht geldt en die waarvoor een planbatenheffing verschuldigd is;

2° de rooilijnplannen;

3° de onteigeningsplannen;

[4° de stedenbouwkundige verordeningen, verkavelingsverordeningen en bouwverordeningen;]

5° informatie met betrekking tot de bescherming door andere wetgeving die een gevolg heeft voor het gebruik van de grond in de zin van dit decreet, zoveel mogelijk per kadastraal perceel.

WELK FORMULIER

Klik hier voor het aanvragen van een uittreksel uit het plannenregister

WAT KOST HET?

Uittreksel plannenregister (art. 5.1.1 §2 CODEX) : € 20 per perceel.

Onder perceel wordt begrepen: het perceel of de percelen welke ruimtelijk één geheel vormen en niet de individuele kadastrale nummers op zich.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

De aanvraag wordt ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening. Het uittreksel wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 30 dagen na betaling van de belasting.

LINK

www.ruimtelijkeordening.be