AAA
rss

Stedenbouwkundige verordeningen

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

WAT?

Stedenbouwkundige verordeningen leggen een aantal stedenbouwkundige regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn: kwaliteit van gebouwen, vergunningsplichtig stellen van bepaalde werken, lasten bij het uitvoeren van vergunningen,…
De stedenbouwkundige verordeningen vervangen de vroegere bouwverordeningen en verkavelingsverordeningen.

Elke overheid kan stedenbouwkundige verordeningen vaststellen. Een verordening van een lagere overheid mag niet strijdig zijn met een verordening van een hogere overheid. Er zijn 3 soorten: gewestelijke, provinciale en gemeentelijke verordeningen.

Volgende stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing binnen de gemeente Gavere:

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen:

·         Verordening wegen voor voetgangersverkeer:Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer

·         Verordening hemelwaterputten: besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen:

wordt nog aangevuld

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen:

wordt nog aangevuld