AAA
rss

Stedenbouwkundig uittreksel

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

WAT?

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een informatief uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag ingediend werd.

WELK FORMULIER

Klik hier voor het aanvraagformulier "stedenbouwkundig uittreksel"

WAT KOST HET?

Stedenbouwkundig uittreksel (art. 5.2.7 Codex) : € 40 per perceel.

Onder perceel wordt begrepen: het perceel of de percelen welke ruimtelijk één geheel vormen en niet de individuele kadastrale nummers op zich.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

De aanvraag wordt ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening. Het uittreksel wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 30 dagen na betaling van de belasting.

LINK

www.ruimtelijkeordening.be