AAA
rss

Stedenbouwkundig attest

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

WAT?

Het stedenbouwkundig attest is een document dat afgeleverd wordt door het college van burgemeester en schepenen dat, op basis van een plan, aangeeft of het overwogen project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning. Het attest is twee jaar geldig, onder voorbehoud van wijziging van het geldende ruimtelijke uitvoeringsplan of van de regelgeving in deze periode.

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van het betrokken perceel te zijn. U kunt dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Let op: een attest is nog geen omgevingsvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig, te rekenen vanaf de uitreiking van het attest

WELK FORMULIER

Klik hier voor het aanvraagformulier "Stedenbouwkundig attest"

WAT KOST HET?

Stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 CODEX) : € 50

WAT ZIJN DE STAPPEN?

Het stedenbouwkundig attest wordt in 4 exemplaren aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen door middel van het formulier stedenbouwkundig attest

In de gevallen waarbij advies moet worden gevraagd over de aanvragen tot een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, wordt ook advies gevraagd bij de aanvraag van het stedenbouwkundig attest.

Het stedenbouwkundig attest wordt binnen vijfenzeventig dagen na de aanvraag afgegeven door het college van burgemeester en schepenen.

LINK

www.ruimtelijkeordening.be