AAA
rss

Stedenbouwkundige vergunningen - niet meer van toepassing sedert 01/01/2018

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

WAT?

Als algemene regel geldt dat u voor het bouwen van een constructie een (stedenbouwkundige)vergunning nodig hebt. Dit lijkt eenvoudig en logisch. De wetgeving ruimtelijke ordening stelt echter dat u niet alleen om te bouwen een vergunning nodig hebt, maar ook om een grond te gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen, af te breken, te herbouwen, te verbouwen (zowel buiten als binnenin een gebouw).
De wetgeving ruimtelijke ordening definieert bouwen verder als het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting die omwille van de stabiliteit steun neemt in, aan of op de grond; bestemd is om ter plaatse te blijven staan.

U moet een vergunning aanvragen zelfs als:

- de constructie uit niet-duurzame materialen is opgetrokken;

- de constructie uit elkaar kan worden genomen;

- de constructie verplaatsbaar is;

- u alleen iets wil afbreken;

- u alleen iets wil heropbouwen;

- het alleen om verhardingen gaat;

- de constructie ondergronds is.

Het begrip bouwen is dus heel ruim. Ook voor het bouwen van een veranda, het plaatsen van een reclamebord, van houten afsluitingen, van verhardingen en van afsluitingen die uit betonplaten bestaan, is bijvoorbeeld een vergunning nodig.

Sommige (eenvoudige) werken en handelingen zijn echter vrijgesteld van vergunning.

Sinds 1 januari 2018 spreken we niet meer over een stedenbouwkundige vergunning maar over een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden (digitaal) ingediend bij één loket, het omgevingsloket.

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u op www.omgevingsloket.be

WANNEER IS ER EEN OMGEVINSGVERGUNNING VOOR STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN VEREIST?

vergunningsplicht

WAARVOOR IS ER EEN ARCHITECT VEREIST?

Werken vrijgesteld van de medewerking van een architect

WAT KOST HET ?

Belasting op omgevingsdossiers

LINK

www.ruimtelijkeordening.be