AAA
rss

Melding of vrijstelling

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Werken aan en rond de woning

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat vanaf 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen.  Dat is het gevolg van de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse overheid.

Meldingsplicht

Voor een aantal werken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld over

-          het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij (aan zijgevels, achtergevels en daken)

-          interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.

-          oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel

-          zorgwonen

Melden is enkel mogelijk als uw project aan een aantal voorwaarden voldoet. Win dus steeds informatie in bij uw gemeentebestuur. Zo voorkomt u dat u een stedenbouwkundige overtreding begaat.

De werken moeten gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier (+plannen en foto’s) per beveiligde zending. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan u met de werken beginnen.

Let wel: aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten).

WELKE HANDELINGEN ZIJN MELDINGSPLICHTIG?

Meldingsplichtige handelingen

WAARVOOR IS ER EEN ARCHITECT VEREIST?

Handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking vande architect

Aanvraagformulieren

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/besluit-omgevingsvergunning-bijlagen

Dossiersamenstelling

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling

Vrijstelling

Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver, …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.

Handelingen waarvoor geen stedebouwkundige vergunnning nodig is.

Niet overal geldig

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermde erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.

Architect nodig?

Aan de regels rond medewerking van een architect wijzigt niets. Voor werken die impact hebben op de stabiliteit is steeds een architect nodig. In die gevallen zal een architect voor u het aanvraag- of meldingsdossier samenstellen en ondertekenen.