AAA
rss

Ruimen van waterlopen en grachten

Dienst infrastructuur

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
infrastructuur@gavere.be

Wat?

Baangrachten (=grachten langs een openbare weg) en onbevaarbare waterlopen 3e categorie worden geruimd door de gemeentelijke dienst infrastructuur. 

Waterlopen van 2e categorie vallen onder het beheer van de provincie, deze van 1e categorie onder het beheer van het Vlaams Gewest.

Private scheidingsgrachten (tussen private percelen) dienen onderhouden te worden door de eigenaars van de aanpalende percelen.

Waar kan ik terecht?

Afdeling grondgebiedszaken, dienst infrastructuur

Wat zijn de stappen?

Wanneer u vaststelt dat de waterafvoer in een baangracht of waterloop wordt belemmerd, kan u dit melden (per brief of e-mail) aan de afdeling grondgebiedszaken, dienst infrastructuur.