AAA
rss

Rioolaansluiting

Dienst infrastructuur

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
infrastructuur@gavere.be

Wat?

Aansluiting op de openbare riolering.

Sinds december 2004 heeft de gemeente het beheer van de rioleringen overgedragen aan Farys. Farys stond voorheen al in voor de distributie van het drinkwater en de aansluiting op het drinkwaternet. Sinds 2005 staat Farys naast de distributie van drinkwater dus ook in voor het transport van het afvalwater en hemelwater (aanleg en onderhoud van rioleringen en aansluitingen).Het bedrijf kwam hiermee tegemoet aan de (Europese) verplichting waardoor drinkwaterbedrijven sinds 1 januari 2005 moeten instaan voor de sanering van het door hen verdeelde water. Farys biedt sindsdien een totaalpakket aan voor investering, exploitatie, klantenzorg, beheer en financiering van de saneringsinfrastructuur aan 50 zuiveringsvennoten, waaronder de gemeente Gavere.

Alle werken aan de rioolaansluitingen (afkoppelen, heraankoppelen of vernieuwing) op OPENBAAR DOMEIN worden door Farys uitgevoerd. De kostprijs is ten laste van de aanvrager.

Wat zijn de stappen?

De aanvraag voor een rioolaansluiting kan gebeuren vóór de aanvang van de (ver)bouwwerken.

Bij nieuwbouw of verbouwingswerken waarbij de riolering wordt vernieuwd, moet een gescheiden stelsel aangelegd worden. Regenwater en afvalwater moeten afzonderlijk afgevoerd worden tot aan de rooilijn.

Het aanvraagformulier en het algemeen reglement rioolaansluitingen kan u bekomen via de website van farys - www.farys.be

Farys zal bij ontvangst een prijsofferte opmaken. Deze prijsofferte wordt verstuurd voor goedkeuring naar de aanvrager.

De aanvrager stuurt de goedgekeurde prijsofferte terug naar Farys, waarna de uitvoering zo spoedig mogelijk zal gebeuren.

Voor alle inlichtingen in verband met uw aanvraag tot aansluiting op het waterleidingsnet of rioolnet kunt u contact opnemen met de klantendienst van Farys, te bereiken op onderstaand telefoonnummer van maandag tot vrijdag dit van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u.

Welk formulier?

zie website www.farys.be

Waar kan ik terecht?

Farys

klantendiensten

Stropstraat 1

9000 Gent

tel.  078 35 35 99

fax. 09 240 05 48

E-mail: klantendienst@farys.be

www.farys.be