AAA
rss

Signaleren van containers volgens de wegcode

Dienst infrastructuur

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
infrastructuur@gavere.be

Wat?

Het plaatsen van een container met verkeershinder op de openbare weg is vergunningsplichtig.  De signalisatievergunning bepaalt de voorwaarden voor de correcte plaatsing van de container.
Lees de vergunning aandachtig en wijs het containerbedrijf er op om de voorwaarden na te leven zodat de container veilig en reglementair wordt achtergelaten.

Waar kan ik terecht?

Voor het aanvragen van een signalisatievergunning kan U terecht bij de afdeling grondgebiedszaken dienst infrastructuur van de gemeente, Markt 1 te 9890 Gavere of infrastructuur@gavere.be.

Wetgeving?

Aandachtspunten volgens het Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. (B.S. 21-05-1999)- artikel 8 .

Inf signaleren containers
Klik om te vergroten

8.1. Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00 m² waarop zulke strepen kunnen worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50 m hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde strepen, met een hoogte van ten minste 0,50 m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container vastgemaakt.

8.2. Een verkeersbord D1 met een diameter van ten minste 0,70 m, waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is

Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 aangebracht.

8.3. De container wordt zodanig geplaatst dat het verkeer slechts aan één zijde mogelijk is.

8.4. Artikel 4.2., 3°, b), is van toepassing wanneer de container zo geplaatst is dat de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen genoodzaakt zijn de rijbaan te volgen.

8.5. Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, wordt aangebracht op één van de zijkanten van de container.

8.6. De bepalingen van de artikelen 8.1. tot 8.3. zijn niet van toepassing op de containers die op een parking geplaatst zijn die niet aan de rijbaan grenst en op de plaatsen waar ze het verkeer noch van de bestuurders noch van de voetgangers hinderen.

Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en het telefoonnummer, wordt aangebracht op één van de zijkanten van de container.

De containers die worden geplaatst op de openbare weg moeten op de voor- en achterkanten voorzien zijn van afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10 m breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen. 

Welk formulier?

Aanvraagformulier (Word-versie) te bekomen op afdeling grondgebiedzaken dienst infrastructuur.