AAA
rss

Signalisatievergunning

Dienst infrastructuur

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
infrastructuur@gavere.be

Wat?

Niemand mag de openbare weg privatief gebruiken zonder een voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen.

Er dient voorafgaandelijk een aanvraag tot inname van openbaar domein (signalisatievergunning) ingediend te worden bij de afdeling grondgebiedszaken, dienst infrastructuur van de gemeente.

Voor volgende werken dient er een vergunning aangevraagd te worden:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift,...
  • voor het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein.
  • voor het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • bij werken zoals leveren en plaatsen van tegels met een vrachtwagen,...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels….
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Wanneer?

De vergunning dient minstens 2 weken op voorhand aangevraagd te worden en bevat het aanvraagformulier, een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Waar kan ik terecht?

Voor het aanvragen van een signalisatievergunning kan U terecht bij de afdeling grondgebiedszaken, dienst infrastructuur van de gemeente, Markt 1 te 9890 Gavere of infrastructuur@gavere.be.

Voor de aanvraag van een signalisatievergunning langsheen de N60 dient dit aangevraagd te worden aan het Vlaams Gewest, Bollebergen 2B bus 12, 9052 Zwijnaarde.

Wat zijn de stappen?

Aanvraagformulier (Word)  met een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets bezorgen aan de dienst infrastructuur.

De aanvrager dient zelf in te staan voor het plaatsen van de signalisatie conform het goedgekeurde plan en de vergunning.

Wanneer er een parkeerverbod wordt aangevraagd (vb bij een verhuis) kunnen particulieren (geen zelfstandigen) deze borden afhalen op het containerpark, Brandweerstraat te Gavere tijdens de openingsuren, mits men in het bezit is van de (ondertekende) vergunning.

Welk formulier?

Aanvraagformulier te bekomen op afdeling grondgebiedszaken dienst infrastructuur.

Wat krijgt u?

Na goedkeuring van de aanvraag zal een signalisatievergunning worden opgestuurd naar de aanvrager en naar de lokale politie om de signalisatie te controleren voor de aanvang van de werken.