AAA
rss

Onbewoonbaarverklaringen

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

Wat ?

Wanneer een woonplaats (gewone woning, appartement, studio of kamer) niet voldoet aan de kwaliteits- en/of veiligheidsnormen van het Vlaams Gewest, dan kan deze ongeschikt- en/ofonbewoonbaar verklaard worden.

Wie ?

Een geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd door elke belanghebbende partij,meestal de huurder van de woongelegenheid, maar kan ook gebeuren op initiatief van de burgemeester.

Hoe ?

Een geschiktheidsonderzoek kan aangevraagd worden via het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9890 Gavere.
U voegt een beschrijving bij waarin de problemen in de woonplaats beschreven worden.

Link

http://www.bouwenenwonen.be/front.cgi?s_id=380&lang=nl&id=103