AAA
rss

Poetsdienst

WAT?

De dienstencheque-onderneming DCO Werk aan huis is een sui-generis afdeling van PWA Gavere vzw en heeft tot doel enerzijds lokale tewerkstelling van werklozen/werkzoekenden, anderzijds het aanbieden van legale en betaalbare huishoudelijke hulp aan particulieren.

Huishoudelijke hulp:

 • schoonmaken van de woning met inbegrip van ramen lappen
 • wassen en strijken van huishoudlinnen
 • kleine occasionele naaiwerken
 • kleine courante boodschappen
 • bereiden van maaltijden

WERKNEMERS?

Alle werkzoekenden (geen vereiste qua werkloosheidsduur)

VOORDELEN VOOR DE WERKNEMERS?

 • minimum halftijdse tewerkstelling (19 uren/week)
 • contract van onbepaalde duur
 • volwaardige tewerkstelling (opbouw pensioenrechten, ziekteverzekering,…)
 • brutoloon volgens wettelijke bepalingen, aangevuld met maaltijdcheques
 • kilometervergoeding bij verplaatsingen vanaf 1 km enkel
 • verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
 • opmaak uurrooster in onderling overleg

WAAR KAN IK TERECHT?

PWA Gavere vzw / DCO Werk aan huis
Steenweg 87/0002
9890 Gavere-Asper
Tel. 09 389 61 58
pwagavere@skynet.be

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

 • ingevuld sollicitatieformulier
 • identiteitskaart

WAT ZIJN DE STAPPEN?

 • u solliciteert door middel van het ingevulde sollicitatieformulier.
 • u wordt uitgenodigd voor een persoonlijk sollicitatiegesprek.

SOLLICITATIEFORMULIER

Sollicitatieformulier

GEBRUIKERS?

 • alle particulieren wonende in Oost-Vlaanderen
 • zelfstandigen: enkel voor de privé-ruimtes

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKERS?

 • extra hulp op volledig wettelijke manier
 • betaalbare hulp
 • werknemers verzekerd tegen arbeidsongevallen
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

KOSTPRIJS VOOR DE GEBRUIKERS (januari 2015)?

U betaalt de prestaties met één dienstencheque per gewerkt uur.

Kostprijs dienstencheque: 9 EUR/cheque (na fiscale aftrek 6,30 EUR/cheque)
Forfaitaire onkostenvergoeding per poetsbeurt gaande van 1 EUR voor klanten binnen Gavere tot maximum 2,5 EUR voor klanten buiten Gavere.

HOE HULP AANVRAGEN?

U vult de infofiche gebruiker in en bezorgt deze aan DCO Werk aan huis

WAT ZIJN DE STAPPEN?

 • Infofiche ingevuld terugbezorgen aan DCO Werk aan huis
 • De DCO neemt de aanvraag op in de planning
 • U wordt gecontacteerd en krijgt een concreet voorstel

INFOFICHE GEBRUIKER

Infofiche gebruiker

MEER ALGEMENE INFORMATIE?

http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/