AAA
rss

Landbouw

Door het gemeentebestuur Gavere wordt aan land- en tuinbouwers een premie uitbetaald voor de inzaai van groenbemesting.

In Gavere is ook een land- en tuinbouwraad actief.

Voor schadegevallen aan land- en tuinbouwgewassen kan men terecht bij de teeltcommissie

Hinder door distels dient aan het wijkcommissariaat te worden gemeld.