AAA
rss

Bewegwijzering

Dienst infrastructuur

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
infrastructuur@gavere.be

Welke bedrijven kunnen bewegwijzerd worden?

Alleenstaande bedrijven buiten de bebouwde kom, belangrijke industrieparken en commerciële centra

F33a

Alleenstaande bedrijven buiten de bebouwde kom, belangrijke industrieparken en commerciële centra kunnen met het bord F33a bewegwijzerd worden op voorwaarde dat:

 1. ze veel verkeer met zich meebrengen;
 2. de bewegwijzering noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden.

Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in aanmerking.

De bewegwijzering mag

 1. maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een autosnelweg of een belangrijke weg van doorgaand verkeer;
 2. maximum een afstand van 5 kilomter omvatten;
 3. uitgezonderd de alleenstaande bedrijven, geen namen van bedrijven of winkels vermelden.

Alleenstaande bedrijven binnen de bebouwde kom, industrieparken en commerciële centra van minder belang

F34a

Alleenstaande bedrijven binnen de bebouwde kom, industrieparken en commerciële centra van minder belang kunnen met het bord F34a bewegwijzerd worden op voorwaarde dat:

 1. de bewegwijzering noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden.

Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in aanmerking.

De bewegwijzering mag

 1. maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een weg van doorgaand verkeer;
 2. maximum een afstand van 2 kilomter omvatten;
 3. binnen de industrieparken of commerciële centra de naam van bedrijven en winkels bevatten, en binnen de bebouwde kom de naam van alleenstaande bedrijven bevatten.

Overnachtingsgelegenheden

F37

Overnachtingsgelegenheden kunnen me een bord F37 bewegwijzerd worden.

De bewegwijzering mag maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf de dichtsbijzijnde weg van doorgaand verkeer.

Restaurants

F37

Restaurants kunnen met het bord F37 bewegwijzerd worden op voorwaarde dat ze buiten de bebouwde kom gelegen zijn.

De bewegwijzering mag maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf de dichtsbijzijnde weg van doorgaand verkeer.

Hoe aanvragen?

U vraagt de plaatsing van de wegwijzers schriftelijk aan aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag vermeldt:

 1. de ligging van het bedrijf, de overnachtingsgelegenheid of het restaurant;
 2. voor bedrijven: de mate waarin uw bedrijf verkeer genereert;
 3. maximaal 2 voorstellen van bewegwijzerde routes.

Na ontvangst van de aanvraag zal het college van burgemeester en schepenen de aanvraag beoordelen (overeenstemming met het reglement, noodzakelijkheid van de bewegwijzering) en eventueel advies inwinnen van andere wegbeheerders (bv. Vlaams gewest).

Plaatsing en onderhoud van de wegwijzers

Plaatsing

Wanneer u een vergunning voor bewegwijzering krijgt, dient u zelf het aantal benodigde wegwijzers aan te schaffen. De wegwijzers moeten naar model, materiaal, gegevens, plaats en aantal in overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

U levert de wegwijzers af bij de gemeente die instaat voor de levering en plaatsing van de paal en de bevestiging van de borden.

Opgelet: uw vergunning vervalt als u er binnen de 6 maand geen gebruik hebt van gemaakt.

Onderhoud

U bent als vergunninghouder verantwoordelijk voor het onderhoud van de geplaatste wegwijzers. Indien de wegwijzers niet meer in behoorlijke staat zijn, zal de burgemeester u aanmanen deze te herstellen of te vervangen. Indien aan deze aanmaning binnen de 30 dagen geen gevolg werd gegeven, zullen de wegwijzers door de gemeente weggenomen en vernietigd worden.

Wegname

U bent als vergunninghouder verplicht om de borden bij de stopzetting van uw bedrijvigheid te verwijderen. Indien de wegwijzers binnen de 30 kalenderdagen na het staken van de bedrijvigheid niet werden weggenomen, zullen de wegwijzers door de gemeente weggenomen en vernietigd worden.

Wegwijzers die zonder vergunning geplaatst zijn, worden ambtshalve verwijderd en vernietigd.

Reglement

Raadpleeg het volledige reglement.