AAA
rss

Openingsuren

Dienst cultuur en toerisme

De Poort, Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 389 29 01
cultuur@gavere.be

Wekelijkse rustdag

In het kort

In de kleinhandel, in diensten (aangeduid op verzoek van de beroepsfederaties of initiatief van de minister) en in de private bureaus voor telecommunicatie is de toegang tot de vestigingseenheid aan de consument, de rechtstreekse verkoop van producten of diensten aan de consument en de thuisleveringen verboden gedurende een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag 5 uur of om 13 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur.

Elke handelaar of dienstverstrekker mag een andere wekelijkse rustdag kiezen, beginnend op de gekozen dag om 5 uur of om 13 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur. De handelaar die voor een andere wekelijkse rustdag kiest vermeldt op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur. Hij moet die andere wekelijkse rustdag ook minstens 6 maanden aanhouden.
Indien de wekelijkse rustdag valt op een wettelijke feestdag kan de handelaar of dienstverstrekker de rustdag verschuiven naar de dag die volgt op de wettelijke feestdag.

De wekelijkse rustdag is niet van toepassing op:

 1. verkopen ten huize van een andere consument dan de koper, op voorwaarde dat de verkoop plaats heeft in het privégedeelte van de woning;
 2. verkopen aan huis op voorafgaandelijke en uitdrukkelijke uitnodiging van de consument;
 3. verkopen in vestigingseenheden van De Lijn en de NMBS;
 4. vestigingseenheden met als hoofdactiviteit:
  1. verkoop van kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
  2. verkoop en verhuur van audiovisuele werken en videospelen;
  3. verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen;
  4. verkoop van consumptie-ijs in individuele porties;
  5. verkoop van voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt

Er zijn nog uitzonderingen mogelijk. De voorgaande opsomming bevat echter de belangrijkste voor onze gemeente.

Klik hier voor de afwijkingen van de wekelijkse rustdag in 2016 op het grondgebied van de gemeente Gavere.

Afwijkingen

Ook het College van Burgemeester en Schepenen kan, op schriftelijke aanvraag van één of meerdere handelaars of dienstverstrekkers, afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten. Dit kan voor hoogstens 15 dagen per jaar voor de hele gemeente of voor een bepaalde wijk (dus nooit individueel).

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: www.mineco.fgov.be

Verplichte sluitingsuren

In het kort

In de kleinhandel, in diensten (aangeduid op verzoek van de beroepsfederaties of initiatief van de minister) en in de private bureaus voor telecommunicatie is de toegang tot de vestigingseenheid aan de consument verboden:

 1. vóór 5 uur en na 21 uur op vrijdag en op de werkdagen die een feestdag voorafgaan; valt de wettelijke feestdag op een maandag, dan wordt de verlenging tot 21 uur op de voorafgaande zaterdag toegelaten;
 2. vóór 5 uur en na 20 uur op andere dagen;
 3. vóór 18 uur en na 17 uur in de nachtwinkels;
 4. vóór 5 uur en na 20 uur in de private bureaus voor telecommunicatie.

Consumenten die op het moment van de sluiting aanwezig zijn, mogen worden bediend. Ze dienen de vestigingseenheid evenwel te verlaten ten laatste 15 minuten na sluitingstijd.

Het verplichte sluitingsuur is niet van toepassing op:

 1. verkopen ten huize van een andere consument dan de koper, op voorwaarde dat de verkoop plaats heeft in het privégedeelte van de woning;
 2. verkopen aan huis op voorafgaandelijke en uitdrukkelijke uitnodiging van de consument;
 3. verkopen in vestigingseenheden van De Lijn en de NMBS;
 4. vestigingseenheden met als hoofdactiviteit:
  1. verkoop van kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
  2. verkoop en verhuur van audiovisuele werken en videospelen;
  3. verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen;
  4. verkoop van consumptie-ijs in individuele porties;
  5. verkoop van voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt

Er zijn nog uitzonderingen mogelijk. De voorgaande opsomming bevat echter de belangrijkste voor onze gemeente.

Afwijkingen

Ook het College van Burgemeester en Schepenen kan, op schriftelijke aanvraag van één of meerdere dienstverstrekkers, afwijkingen op de verplichte sluitingsuren toestaan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten. Dit kan voor hoogstens 15 dagen per jaar voor de hele gemeente of voor een bepaalde wijk (dus nooit individueel).

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: www.mineco.fgov.be