AAA
rss

Energie

Dienst milieu

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
milieu@gavere.be

Afschakelplan

Ook voor deze winter is een afschakelplan door de federale overheid opgemaakt.

Het volledige afschakelplan omvat ongeveer 5.000 MW potentieel afschakelbaar vermogen tijdens het piekverbruik (tussen 17-20u).

Het afschakelplan omvat 5 elektriciteitszones (Noordwest, Noordoost, Centrum, Zuidwest, Zuidoost) die elk in 8 schijven zijn opgedeeld.

Het afschakelbaar vermogen is evenwichtig verdeeld over de verschillende schijven.

àVolgende locaties worden niet afgeschakeld :

-stadscentra van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners,

-de provinciehoofdplaatsen,

-commerciële luchthavens en havens (zoals haven van Gent en luchthavens van Luik en Charleroi).

De eerst afgeschakelde zones

In principe wordt slechts één schijf tegelijk afgeschakeld, maar mocht het stroomtekort te groot worden, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn.

De afschakelingsprocedure bij stroomtekort voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. Schijf 1 wordt niet “manueel” afgeschakeld bij een stroomtekort. Deze schijf is bestemd voor de “automatische” afschakeling in geval van een plots incident dat het evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen.

Gavere valt voor een groot deel in het afschakelplan. Voor Gavere zijn er zowel straten in schijf 8 als in schijf 7 ingedeeld. Het aantal straten in schijf 8 is eerder beperkt. Het grootste deel van de straten bevindt zich in schijf 7.

Personen die omwille van medische redenen toch elektriciteit nodig hebben, dienen hun huisarts tijdig te contacteren.

Voor wat betreft het treinverkeer is, na overleg met de Minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant, Infrabel en de NMBS, afgesproken om het in het hele land gedurende de hele dag preventief stil te leggen, zodra het afschakelplan geactiveerd is behalve wanneer schijf 8 is afgeschakeld. Dan is er een beperkt treinverkeer voorzien op basis van een plan dat de NMBS en Infrabel hebben uitgewerkt.

Het zijn steeds de ministers van Energie en Economie die op basis van de omstandigheden van het moment beslissen wanneer en volgens welke modaliteiten de afschakeling gebeurt.

Meer informatie vind je op de websites :

http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/

http://afschakelplan.eandis.be/ (met handige zoekfunctie per gemeente en straat)