AAA
rss

Rattenbestrijding

Dienst milieu

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
milieu@gavere.be

Wat ?

Het handelt hier over de bestrijding van de zwarte en bruine rat en de muskusrat.

Bruine ratten bevinden zich veelal langsheen rioleringen, in de buurt van afval en in de omgeving van stallen.

Zwarte ratten zijn vaak te vinden in de gebouwen (vnl. stallen) zelf. Zwarte ratten komen in principe minder vaak voor dan bruine ratten.

Muskusratten bevinden zich in de aanwezigheid van water.

Wetgeving?

Zodra de verantwoordelijke vaststelt dat zich op zijn goederen ratten bevinden, moet hij onmiddellijk voor de verdelging ervan zorgen.

De verantwoordelijke die muskusratten voor de eerste maal vaststelt of na een uitroeiingscampagne opnieuw vaststelt, is verplicht dit aan de burgemeester aan te geven.

Waarom ratten bestrijden?

De bruine en zwarte rat richt aanzienlijke schade aan: vraat aan (landbouw)gewassen, vervuiling van voedselvoorraden, knaagschade aan bv. elektriciteitskabels, overbrengen van ziekten, roven van eieren, …

Muskusratten kunnen veel schade aanrichten aan dijken en andere waterinfrastructuur.

Wie?

De wetgeving van voor planten en plantaardige organismen verplicht de verantwoordelijke de bruine en zwarte rat te bestrijden op eigen terrein.

Het is dus aangewezen als je ze opmerkt om ze zo snel mogelijk te bestrijden, want ratten planten zich het hele jaar door voort!

Elke eigenaar of gebruiker dient dus de bruine en zwarte rat zelf te bestrijden !

De aanwezigheid van muskusratten dient zo snel mogelijk aan de burgemeester worden gemeld opdat gespecialiseerde diensten de bestrijding kunnen uitvoeren.

Het gemeentebestuur staat verder in voor de bestrijding van de bruine en zwarte rat op openbaar domein, langsheen baangrachten en langsheen onbevaarbare waterlopen van 2e en 3e categorie.

Hoe bruine ratten bestrijden ?

Voorkomen is beter dan genezen !

De beste manier van bestrijding is PREVENTIE :

 • beperken dat ratten voedsel, beschutting, water vinden:
 • voedselvoorraden gesloten bewaren;
 • laat geen etensresten rondslingeren;
 • verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken;
 • voeder kippen of andere huisdieren 's morgens spaarzaam;
 • stapel verpakte veevoeders en ander materiaal los van de muren en de grond;
 • vermijd langdurige voederopslag en gebruik de oudste voorraad eerst;
 • leg geen gekookte etensresten op de composthoop;
 • ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel, …);
 • dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen.

Hoe pak ik de bestrijding het best aan?

 • Neem alle oorzaken weg die aanleiding kunnen geven tot aanwezigheid van de bruine rat weg (voedsel – beschutting- water : preventietips)
 • Bij kleine populatie of als signaalfunctie kunt u klemmen of vangkooien plaatsen. Deze zijn in de handel verkrijgbaar. Plaats deze steeds zo dicht mogelijk bij de haarden en op duidelijke (loop)sporen.
 • Indien bovenstaande acties geen resultaat hebben kunt u met giftige lokazen (rodenticiden op basis van anticoagulans) bestrijden. Deze kunt u verkrijgen in de handel. Volg de richtlijnen van de gebruiksaanwijzigingen en de veiligheidsvoorschriften op de verpakking.
 • Anticoagulantia zijn traagwerkende giften, hou er dus rekening mee dat het dier pas na enkele dagen na opname zal sterven.
 • Een bruine rat heeft een aangeboren vrees voor nieuwe objecten, het kan dus een tijdje duren alvorens ze het lokaas opneemt. Heb geduld !

Enkele richtlijnen voor het gebruik van de giftige lokazen:

 • plaats deze steeds op (loop)sporen van de rat en zich dicht mogelijk of in de haarden;
 • leg deze steeds onbereikbaar voor kinderen of andere dieren uit vb. in rattenbakken, in de haarden, …;
 • bied steeds voldoende lokaas aan
 • blijf doorgaan met het aanbieden van het lokaas tot er geen opname meer is

Link

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/rattenbestrijding/index.cfm