AAA
rss

Bodemattest

Dienst milieu

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
milieu@gavere.be

Wat?

Een bodemattest geeft informatie over een perceel grond dat overgedragen wordt. Een overdracht betekent het kopen, ruilen of schenken van een grond. Een grond die je verwerft door erfenis of legaat telt niet mee.

Voor wie?

Meestal is het de verkoper, verhuurder of leasing-gever die het bodemattest moet aanvragen.

Waar kan ik terecht?


Bij OVAM kan u terecht voor al uw vragen / opmerkingen.

Telefoon
015 284 284
015 203 275
E-mail info@ovam.be

Wat heb ik nodig om het aan te vragen ?

Kadastrale gegevens of adres en een aanvraagfomulier.

Wat zijn de stappen?

Een overdracht van gronden kan enkel indien de overdrager bij de OVAM een bodemattest heeft aangevraagd. De inhoud van het bodemattest wordt door de overdrager aan de kandidaat-verwerver meegedeeld en moet al in de onderhandse akte worden opgenomen. Bij niet-naleving van deze bepalingen kunnen zowel de OVAM als de verwerver de nietigheid van de overdracht vorderen.
Bij overdracht van gronden waarop potentieel bodembedreigende inrichtingen of activiteiten voorkwamen, moet eerst een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Indien hieruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn van een verontreiniging, maant de OVAM de overdrager aan tot het uitvoeren van een beschrijvend onderzoek.
Wanneer een grond gesaneerd moet worden (ook los van een overdracht), vermeldt het bodemsaneringsdecreet de saneringsplichtige. Die is verplicht te saneren, behalve als hij kan aantonen dat hij onschuldig is. Indien hij dit niet kan, zal hij de sanering moeten bekostigen. Het is echter mogelijk dat iemand anders aansprakelijk is. De saneringsplichtige kan van deze aansprakelijke de kosten terugvorderen, of zelfs voorschotten eisen voor de sanering.

Links

www.ovam.be