AAA
rss

Kleinschalige landschapselementen

Dienst milieu

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
milieu@gavere.be

Wat?

Er wordt een premie gegeven voor de aanleg van kleine landschapselementen.

Voor wie?

Eigenaars of gebruikers van eigendommen die gelegen zijn in zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, agrarisch gebied met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en bufferzones.

Wat moet ik meebrengen?

Het aanvraagformulier en een liggingsplan met de exacte aanduiding van de kleine landschapselementen

Welke bedragen?

De toelage voor de aanplant van kleine landschapselementen en hoogstamboomgaarden bedraagt:

0,25 EUR per plant

4,96 EUR voor plantsoenen van 10 cm stamomtrek op 1 m hoogte

(Max. 247,89 EUR/aanvrager/seizoen)

Formulier

Aanvraagformulier voor aanleg van kleine landschapselementen

Regelgeving

Het subsidiereglement kunt u hier downloaden