AAA
rss

Groenbemesting

Dienst milieu

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
milieu@gavere.be

Wat?

Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen. Dit wordt gedaan om het percentage organische stof in de bodem te verhogen. Een deel van die organische stof wordt in de bodem omgezet in humus. Een tweede reden is dat groenbemesters kunnen optreden als vanggewassen voor de opvang van meststoffen en een derde reden is dat ze kunnen helpen de bodemstructuur te verbeteren en soms het onkruid helpen onderdrukken.

Bij het toepassen van groenbemesting wordt een toelage toegekend.

Voor wie?

De toelage wordt toegekend aan land- en tuinbouwers, zoals bepaald in de onderrichtingen betreffende de Land- en Tuinbouwtelling.

Wat krijg ik?

25 euro per hectare. Deze toelage wordt gebracht op 12,50 euro per hectare voor bedrijven waarvan de bedrijfszetel niet is gelegen in de gemeente

Formulier

Het aanvraagformulier kan hier gedownload worden

Regelgeving

Het subsidiereglement kan hier gedownload worden