AAA
rss

Milieu- en natuursubsidies

Waarom?

Het gemeentebestuur wil via subsidies de inwoners ondersteunen bij hun investeringen met betrekking tot milieu en natuur.

Welke?

Er zijn gemeentelijke subsidies voor:

  • Aanplant van kleinschalige landschapselementen (lijnvormige elementen)
  • Hemelwaterinstallatie
  • Groenbemesting
  • Bebossing en bosuitbreiding < 0,5 ha

Alle reglementen en aanvraagformulieren zijn ook downloadbaar via deze website.

Aanverwante onderwerpen