AAA
rss

Distels

Dienst milieu

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
milieu@gavere.be

Wat?

Het K.B. van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen bepaalt dat iedere verantwoordelijke eigenaar, huurder, pachter enz. verplicht is de bloei, zaaduitzetting en uitzaaiing van akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel met alle middelen te beletten.

Welke distels?

Akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel. Een afwijking van de verdelgingsplicht van kale Jonker kan worden toegestaan in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.

Wie?

Het is de verantwoordelijkheid van iedere grondgebruiker of grondeigenaar om te voorkomen dat schadelijk geachte distels zich verder kunnen verspreiden.

Deze bepaling geldt dus niet alleen voor landbouwers maar richt zich eveneens tot andere, al dan niet particuliere grondeigenaars en –gebruikers.

Klachten?

Klachten over distels moeten gericht worden aan de Politie (wijkcommissariaat – telnr. 09 384 56 81).