AAA
rss

Grof huisvuil

Recyclagepark

Brandweerstraat
9890 Gavere
tel. 09 384 76 03
milieu@gavere.be

Dienst milieu

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
milieu@gavere.be

Wat?

Alle brandbare materialen die niet in de gewone restafvalzak kunnen, niet meer herbruikbaar zijn of selectief worden ingezameld.

Wanneer ?

De ophaling aan huis gebeurt enkel op afroep en tegen betaling. U dient hiervoor IVM te contacteren via het telefoonnummer 0800 13 580.

Voor de modaliteiten van de ophaling kan u de infofolder raadplegen.

Wat kan bv. niet ?

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) bouwafval, roofing, harde plastics, houtafval, asbestcement, glas, afbraakmateriaal, sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein, prikkeldraad en omheining, autobanden, handels- en nijverheidsafval en alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, KGA en tuinafval,…), oude metalen.

Art. 7 van het politiereglement bepaalt dat niet - gesorteerd restafval, andere dan grof vuil, welke via de huis-aan-huisophaling dient verwijderd te worden, niet toegelaten is op het containerpark. Deze bepaling wordt strikt gecontroleerd. De parkwachter dient namelijk visueel te kunnen vaststellen welke afvalstoffen en hoeveel afval wordt aangeleverd. bv. zakken volgepropt met allerhande afval dat zogenaamd als grof vuil wordt bestempeld, laten dergelijke controle niet toe. Al te vaak wordt vastgesteld dat  bij het zogenaamde grof vuil, zakken of dozen afval zitten die selectief worden ingezameld en de hoeveelheid grof vuil onnodig doet toenemen.

Ons bestuur betaalt ook aanzienlijke forfaitaire bedragen om het restafval wekelijks aan huis te laten ophalen. Alle restafval dat op het containerpark wordt aangeleverd maar feitelijk bij het restafval hoort, dient extra te worden afgevoerd en betekent een supplementaire kost voor ons bestuur.

De definitie van grof vuil op de afvalkalender is duidelijk : “alle brandbare materialen afkomstig van de normale werking van een huisgezin die niet in de gewone restafvalzak kunnen en niet meer gerecycleerd kunnen worden”. Uitdrukkelijk staat vermeld dat klein afval dat in zakken en dozen wordt aangeboden, NIET wordt aanvaard.

Voor alle duidelijkheid kan het gewone grof vuil wél worden aangeleverd op het containerpark. Grof vuil dat omwille van bv. beperkte transportmogelijkheden in stukken wordt aangeleverd, wordt wel aanvaard (bv. grote isomoverpakkingen, schuimmatrassen, zetels, …..).

Herbruikbare spullen?

Spullen die nog bruikbaar zijn, horen niet thuis bij het grof huisvuil. Breng ze naar De Kringwinkel of het containerpark. Grote stukken kunnen eveneens opgehaald worden door de Kringwinkel (tel. 09 224 07 15).

Link

www.ivmafvalbeheer.be