AAA
rss

Blindenstok

Dienst sociale zaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

Sinds juli 2005 wordt, ingevolge de wet betreffende de administratieve vereenvoudiging, de machtiging door het gemeentebestuur niet langer vereist. Het is dus aan de verenigingen voor hulp aan blinde en slechtziende personen om er zich van ter vergewissen dat de personen die een aanvraag indienen voldoen aan de toekenningcriteria en dat het gebruik van de witte stok gerespecteerd wordt in overeenstemming met de wet.

Bovendien, sinds 25 december 2006, kan iedereen met een visuele handicap van minstens 60% (volgens het officieel Belgisch invaliditeitsbarema) of op voorschrift van een oogarts-specialist in de revalidatie over een witte stok beschikken.
Deze nieuwe wet schaft de gele stok af, voordien bestemd voor slechtziende personen, maar miskend door het grote publiek en dus weinig bruikbaar. De witte stok is voortaan het unieke symbool van blind- en slechtziendheid.

LINKS

www.brailleliga.be

www.vebes.be