AAA
rss

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Dienst sociale zaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

De Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) kan sinds 1 januari 2017 niet meer aangevraagd worden via MyHandicap. Op die datum nam de Vlaamse Overheid de THAB immers over van de FOD Sociale Zekerheid.

VOOR WIE?

Bejaarden bij wie een vermindering of gebrek aan zelfredzaamheid is vastgesteld, komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking. De graad van zelfredzaamheid wordt bepaald door de behandelende arts.

WAAR KAN IK TERECHT?

Vanaf 1 januari 2017 kan je de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) niet meer aanvragen via MyHandicap. Gelieve voor de aanvraag contact op te nemen met jouw zorgkas. 

WAT VERANDERT ER CONCREET?

- Vanaf 1 januari 2017 wordt de THAB in Vlaanderen onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming

- Dit betekent dat inwoners van Vlaanderen de THAB niet meer kunnen aanvragen via MyHandicap. De aanvragen moeten online - via de tool "eTHAB" - ingediend worden bij de zorgkassen. Ook de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds kan helpen bij de aanvraag.

- Wie in Vlaanderen een THAB wil aanvragen, moet dan ook aangesloten zij bij een zorgkas.

- De zorgkassen zijn vanaf 1 januari 2017 het eerste contactpunt voor vragen over de THAB.

WAT BLIJFT HETZELFDE?

- Wie al een tegemoetkoming krijgt of heeft aangevraagd, hoeft niets te doen:

  • De tegemoetkoming blijft elke maand gestort worden op de rekening, er is geen nieuwe aanvraag nodig. In de loop van 2017 zal de zorgkas de betalingen automatisch overnemen van de FOD.
  • Lopende aanvragen worden afgewerkt en de persoon krijgt zijn beslissing thuis opgestuurd.

- De FOD staat nog altijd in voor de evaluatie van de handicap. Dit wil zeggen: het opvragen van de medische informatie bij de behandelend arts, het eventueel uitnodigen van de burger voor een onderzoek in het medisch centrum en de uiteindelijke beslissing over de erkenning van de handicap.

LINK

Meer info kan je terugvinden op de website van de Vlaamse sociale bescherming (www.vlaamsesocialebescherming.be) en de website van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid (www.handicap.belgium.be).