AAA
rss

Verbetering akten burgerlijke stand

Dienst burgerlijke stand

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand, op basis van andere authentieke akten of officiële attesten een materiële misslag vaststelt, bv. een tikfout, kan hij na gunstig advies van de procureur des Konings deze materiële misslag in de rand van de akte van de burgerlijke stand verbeteren door toevoeging van een randmelding.

Een vonnis tot verbetering is in de meeste gevallen dus niet meer nodig. Deze nieuwe werkwijze werd mogelijk door een nieuwe wet die in werking is getreden op 22 juli 2007.

Materiële misslagen die door de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden verbeterd betreffen:

  • een tikfout in namen, voornamen en adressen;
  • een verkeerde datum van geboorte of overlijden in een akte als uit een geboorte- of overlijdensattest een andere datum blijkt;
  • een verkeerde huwelijksdatum;
  • een fout met betrekking tot de in de akte vermelde ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • een verkeerde datum van opmaak van de akte;
  • een verkeerde burgerlijke staat als deze uit andere akten anders blijkt te zijn.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst burgerlijke stand waar de akte werd opgemaakt.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

De ambtenaar van de burgerlijke stand dient een verzoekschrift in bij de procureur des Konings. Wanneer het advies van de procureur des Konings gunstig is, kan de akte verbeterd worden door het aanbrengen van een randmelding aan de akte.

Eventueel worden ook andere akten aangepast en wordt de dienst bevolking van uw woonplaats verwittigd, zodat indien nodig een nieuwe identiteitskaart kan worden aangemaakt.

WAT KOST HET?

Deze dienst is gratis.