AAA
rss

Begraafplaatsen - concessies verlenging

Dienst burgerlijke stand

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Minstens een jaar voor het vervallen van de concessie maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag voor verlenging van de concessie moet worden ingediend.

Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.

Als er geen aanvraag voor een verlenging is gedaan, vervalt de concessie.

WAT KOST HET?

Verlenging van een grondconcessie of een concessie voor een columbariumnis

  • voor   5 jaar: 125 EUR per persoon
  • voor 10 jaar: 250 EUR per persoon
  • voor 15 jaar: 375 EUR per persoon

Bij verlenging worden ofwel alle concessies van eenzelfde graf of nis verlengd ofwel geen enkele.

De tarieven worden met 60% verminderd voor uitsluitend graven van kinderen van minder dan 12 jaar.

BIJZONDERHEDEN

Met ingang van 1 april 1995 werd beslist dat de begraafplaatsen te Baaigem, Dikkelvenne, Vurste en Semmerzake worden gesloten.

Indien de concessiehouder van een al in gebruik genomen kelder uitdrukkelijk de bijlegging wenst kan dit toegestaan worden, mits schriftelijke aanvraag en tot er besloten wordt tot algehele ontruiming van de begraafplaatsen in de bedoelde gemeenten.

Tevens worden op voormelde begraafplaatsen geen verlengingen meer toegestaan van de bestaande concessies.
Indien u wenst de vervallen concessie op bovenvermelde begraafplaatsen te verlengen, kan dit enkel mits overbrenging van de stoffelijke resten en de grafzerk naar de centrale begraafplaats te Gavere.

Op de dienst burgerlijke stand kan u een formulier bekomen voor de aanvraag van de overbrenging naar de centrale begraafplaats te Gavere en een formulier voor de verlenging van een concessie.

De overbrenging van de stoffelijke resten en de grafzerk gebeurt op kosten en door zorgen van het gemeentebestuur.