AAA
rss

Naamsverbetering

Dienst burgerlijke stand

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Als je naam of voornaam niet juist vermeld staat in de geboorteakte door een materiële misslag, bv. een tikfout, kan deze fout voortaan verbeterd worden na gunstig advies van de procureur des Konings. Een vonnis tot verbetering is in de meeste gevallen dus niet meer nodig. Deze nieuwe werkwijze werd mogelijk door een nieuwe wet die in werking is getreden op 22 juli 2007.

Een 'verandering' van naam of voornaam, zonder dat er sprake is van een administratieve fout gebeurt via koninklijk besluit of ministerieel besluit (zie naamsverandering).

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst burgerlijke stand waar de akte werd opgemaakt.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

De ambtenaar van de burgerlijke stand dient een verzoekschrift in bij de procureur des Konings. Wanneer het advies van de procureur des Konings gunstig is, kan de akte verbeterd worden door het aanbrengen van een randmelding aan de akte.

Eventueel worden andere akten ook aangepast en wordt de dienst bevolking van uw woonplaats verwittigd, zodat er een nieuwe identiteitskaart kan worden aangemaakt.

Meer details kan je vinden bij 'verbetering akten van de burgerlijke stand'.

WAT KOST HET?

Deze dienst is gratis.