AAA
rss

Huwelijk

Dienst burgerlijke stand

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Huwelijksaangifte:
De huwelijksaangifte houdt in dat u, na afspraak, beiden langs komt op de dienst burgerlijke stand om de akte van huwelijksaangifte te ondertekenen.

De ondertekening van de akte van huwelijksaangifte kan pas als al de nodige documenten, die door de dienst burgerlijke stand worden opgevraagd, in ons bezit zijn en ten laatste 15 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Plaats van het huwelijk:
Men kan huwen in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten of beiden zijn inschrijving heeft in de bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op moment van de huwelijksaangifte.  Het huwelijk moet voltrokken worden daar waar de huwelijksaangifte is gedaan.

Getuigen:
U kan zelf beslissen of u al dan niet getuigen wenst bij uw huwelijk. Er mogen van 0 tot 4 getuigen worden aangeduid. Zij moeten de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Een getuige mag familie zijn, maar dit hoeft niet.

Plechtigheid:
Na het voltrekken van het huwelijk wordt er door het gemeentebestuur cava en fruitsap aangeboden.

Na de huwelijksplechtigheid mag er niet met rijst, confetti of dergelijke gegooid worden op en rond het gemeentehuis.

HOE RESERVEREN?

Tot maximum 1 jaar vooraf kan u uw huwelijksdatum en uur reserveren.
Deze reservatie kan per brief, fax, e-mail of persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand. Zij moet de naam, geboortedatum en het adres van beide partners bevatten en een telefoonnummer waarop één van beiden te bereiken is. De door u gekozen datum wordt dan voorbehouden. Let wel, deze reservatie is nog geen aangifte.

Alvorens andere zaken vast te leggen of te reserveren wacht u best op de bevestiging van de reservatie.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst burgerlijke stand.

WAT MOET IK MEEBRENGEN BIJ DE AANGIFTE?

Van zodra de dienst burgerlijke stand alle nodige documenten heeft ontvangen voor het dossier huwelijksaangifte, worden jullie uitgenodigd om de huwelijksaangifte te komen ondertekenen en jullie brengen het volgende mee:

 • uw identiteitskaart.
 • de ingevulde vragenlijst o.a. met (eventueel) de gegevens van de getuigen en enkele praktische schikkingen.
 • Indien er een huwelijkscontract is opgesteld: sinds 1 september 2015 dient u geen attest meer te bezorgen aan de burgerlijke stand.
  De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.
  Meer informatie vindt u op www.notaris.be.

WAT KOST HET?

Volgende kosten worden vereffend op moment van huwelijksaangifte:
trouwboekje: 20 EUR

De kosten voor het voltrekken van de plechtigheid worden betaald door overschrijving (na ondertekening van de huwelijksaangifte sturen wij jullie een uitnodiging tot betaling):

 • maandag tot vrijdag tijdens de diensturen: gratis
 • vrijdag 13.30u - 16u: gratis
 • vrijdag     16u - 18u: 125 EUR
 • zaterdag    9u - 12u: 125 EUR
 • zaterdag  14u - 17u: 250 EUR

WAT ZIJN DE STAPPEN?

 • op de dienst burgerlijke stand geeft u de datum van het huwelijk door
 • deze datum wordt voor u gereserveerd
 • daarna zorgen wij voor de nodige documenten (geboorteakte, bewijs van woonst, echtscheidingsakte, ...)
 • wij nodigen u uit om de huwelijksaangifte te ondertekenen
 • de huwelijksaangifte wordt geakteerd
 • het huwelijk gaat door op de gereserveerde datum

WAT KRIJGT U?

Na het voltrekken van het huwelijk ontvangt u:

 • een huwelijksboekje
 • uittreksels uit de huwelijksakte
 • indien nodig attesten werkverlet

BIJZONDERHEDEN

Indien u in het buitenland geboren bent en/of er woont en/of er reeds een ontbinding van een vorig huwelijk hebt verkregen, zorg je zelf voor een aantal documenten. Ze worden afgeleverd door de betrokken buitenlandse instantie, voorzien van de nodige legalisatie.  Meer informatie over de legalisatie vindt u op www.diplomatie.be of in volgende brochure i.v.m. legalisatie.

Bent u vreemdeling en woont u in België dan moet u zelf volgende documenten voorleggen.

Bent u vreemdeling en woont u niet in België dan moet u zelf volgende documenten voorleggen.

Zijn de documenten in een andere taal dan het Nederlands opgemaakt, dan moeten de documenten vertaald worden door een beëdigd vertaler + de handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd worden bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg. (lijst van de vertalers is te bekomen op de Rechtbank van Eerste Aanleg).

REGELGEVING & LINKS

www.notaris.be

www.belgium.be

www.diplomatie.be

www.vmc.be/vreemdelingenrecht