AAA
rss

Erfrechtverklaring

Dienst burgerlijke stand

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

Ter herinnering:

bij een overlijden konden de erfgenamen,wanneer het over kleine sommen geld ging, een erfrechtverklaring aanvragen bij de gemeente.

Met ingang van 29/05/2009 is dit niet meer mogelijk.

Nieuwe wet van 06/05/2009 houdende "vereenvoudiging van het deblokkeren van de tegoeden van een overledene" :

vanaf 29/05/2009 zijn de ontvanger van het registratiekantoor, die het successiedossier van de overledene beheert, of de notaris bevoegd om een "attest van erfopvolging" af te leveren.

U kan hiervoor terecht bij het registratiekantoor te Gent

Adres : Sint Lievenslaan 27
            9000 Gent
Tel :     02 577 84 96

Voor meer informatie over successierechten bel gratis 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail (juiste link: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/contact/stuur-een-e-mail)

surf naar www.vlaanderen.be