AAA
rss

Uittreksels en afschriften burgerlijke stand

Dienst burgerlijke stand

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Het verkrijgen van afschriften (kopieën) en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand.

VOOR WIE?

Iedereen kan uittreksels van de akten van de burgerlijke stand verkrijgen, waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming (vermelding vader en moeder) van de personen op wie de akte betrekking heeft.

Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel met vermelding van de afstamming, van akten minder dan 100 jaar bekomen:

 • de personen op wie de akte betrekking heeft
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • de erfgenamen
 • de notaris en de advocaat
 • openbare overheden
 • de wettelijke vertegenwoordiger

Andere personen kunnen pas een afschrift (kopie) of een uittreksel met vermelding van de afstamming bekomen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de registers worden bewaard en als zij doen blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.
Deze toestemming wordt verleend zonder enige vorm van proces en zonder kosten. Deze regeling geldt ook om genealogische opzoekingen te verrichten.

De aanvraag door notaris of advocaat gebeurt schriftelijk, per fax of per e-mail waarin verklaard wordt te handelen in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde van de beroepshoedanigheid. Na aanvraag worden de formulieren opgestuurd.

WAAR KAN IK TERECHT?

Op de dienst burgerlijke stand.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

 • Eventueel de toestemming van de Rechtbank van Eerste Aanleg.
 • Voor notarissen en advocaten: schriftelijke aanvraag indien zij persoonlijk naar het loket komen.
 • Aanvraag door derde:
  het afschrift of uittreksel met vermelding van de afstamming wordt rechtstreeks naar de betrokkene opgestuurd.
  Indien een volmacht en de identiteitskaart van de belanghebbende wordt voorgelegd, kan de akte worden meegegeven.

WAT KOST HET?

Uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand zijn kosteloos.