AAA
rss

Naamsverandering

Dienst burgerlijke stand

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Een naams-  of voornaamsverandering wordt toegestaan op voorwaarde dat het verzoek gesteund is op ernstige redenen. Bovendien mag de nieuwe gevraagde naam en/of voornaam geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden.

Een voornaamsverandering wordt toegestaan bij ministerieel besluit, een naamsverandering bij koninklijk besluit.

WAT KOST HET?

De kostprijs kunt u opvragen bij Federale Overheidsdienst Justitie, dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel tel. 02 542 67 03.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

naamsverandering

  • de aanvrager dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 BRUSSEL, Tel.: 02 542 67 03.

voornaamsverandering

  • de procedure stemt voor een groot stuk overeen met de procedure tot naamsverandering, maar er zijn minder formaliteiten.

Na de toekenning van de naamsverandering stuurt de Federale Overheidsdienst, na betaling van de registratierechten, u een afschrift van het besluit.

Binnen 60 dagen moet u het afschrift aanbieden bij de dienst burgerlijke stand van uw geboorteplaats.

Deze dienst schrijft de naamsverandering over in de registers van de burgerlijke stand.

U kunt ook de brochure over naamsveranderingen (PDF) van de FOD Justitie raadplegen.

WAT KRIJG IK?

Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u een nieuwe identiteitskaart.

REGELGEVING & LINKS

www.just.fgov.be

www.belgium.be