AAA
rss

Geboorte - aangifte

Dienst burgerlijke stand

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

De aangifte van geboorte wordt gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats binnen 15 kalenderdagen (de geboortedag niet meegerekend). Is de vijftiende dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan hebt u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

VOOR WIE?

De geboorte wordt aangegeven door de vader of door de moeder of door beide ouders.  De vader kan het kind aangeven indien hij gehuwd is met de moeder of indien hij het kind reeds vóór de geboorte heeft erkend.

Het is mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.

WAAR KAN IK TERECHT?

U doet aangifte van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het kindje is geboren. Deze dienst brengt dan het gemeente- of stadsbestuur van de woonplaats op de hoogte.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Bij de aangifte brengt u mee:

  • het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw (Model 1)
  • de identiteitskaarten van de aangevers (vader en moeder)
  • indien u gehuwd bent: uw trouwboekje
  • in voorkomend geval: uittreksel uit de erkenningsakte.

WAT KRIJGT U?

Bij aangifte krijgt u de formulieren voor:

  • het aanvragen van de geboortepremie
  • het aanvragen van de kinderbijslag
  • de inschrijving bij het ziekenfonds
  • de inenting van het kind
  • een attest voor werkverlet

REGELGEVING & LINKS

www.kindengezin.be

www.belgium.be